BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 kwietnia 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego

Edycja wiadomości Zaświadczenie do celów emerytalno - rentowych i kapitału początkowego - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego

Edycja wiadomości Zaświadczenie do celów emerytalno - rentowych i kapitału początkowego - [Wszystkie zmiany]

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego

dodano załacznik ( wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego ) - [Wszystkie zmiany]

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych

dodano załącznik ( oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu ) - [Wszystkie zmiany]

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego

dodano załącznik ( oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu ) - [Wszystkie zmiany]

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

środa, 02 kwietnia 2008

Wiadomości

Uchwała Nr IV. 0131-1-19/08

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV. 0131-1-19/08 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV. 0131-1-19/08

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV. 0131-1-19/08 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2006/2007 roku w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem:

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2006/2007 roku w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem: - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV. 0131-1-19/08

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV. 0131-1-19/08 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 kwietnia 2008

Wiadomości

Informacja o stanie mienia komunalnego

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia komunalnego

Edycja wiadomości Informacja o stanie mienia komunalnego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia komunalnego

Edycja wiadomości Informacja o stanie mienia komunalnego - [Wszystkie zmiany]

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Dodanie nowej wiadomości: Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII/88/07

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/88/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodatki mieszkaniowe

Edycja wiadomości Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

Dodatki mieszkaniowe

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Pomoc społeczna

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 04 kwietnia 2008

Wiadomości

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem w roku 2005/2006

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem w roku 2005/2006 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - [Wszystkie zmiany]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - [Wszystkie zmiany]

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 07 kwietnia 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego

Edycja wiadomości Zaświadczenie do celów emerytalno - rentowych i kapitału początkowego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków

Edycja wiadomości Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 08 kwietnia 2008

Wiadomości

UCHWAŁA NR XX /101/ 08

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX /101/ 08 - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan pracy na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 kwietnia 2008

Wiadomości

Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2007 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2007 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM, JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJACH - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM, JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJACH - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/87/07 - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi

Edycja wiadomości Program współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Edycja wiadomości Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 kwietnia 2008

Wiadomości

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Plan gospodarki odpadami dla Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Plan gospodarki odpadami dla Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Program ochrony środowiska Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Program ochrony środowiska - [Wszystkie zmiany]

Program ochrony środowiska Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Program ochrony środowiska Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jedwabne na lata 2006-2032

Dodanie nowej wiadomości: Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jedwabne na lata 2006-2032 - [Wszystkie zmiany]

Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Radę i Burmistrza

Dodanie nowej wiadomości: Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Radę i Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Radę i Burmistrza

dodano zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego UM w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 kwietnia 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 z dnia z dnia 01 kwietnia 2008 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 z dnia z dnia 01 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 z dnia 26 MARCA 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 z dnia 26 MARCA 2008 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia z dnia w sprawie: w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Karwowie przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX /08 z dnia 26 marca 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XX /08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 z dnia 26 marca 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/08 z dnia 26 marca 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XX/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym . - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX /08 z dnia 26 marca 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XX /08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/08 z dnia z dnia 26 marca 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XX/08 z dnia z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/08 z dnia z dnia 26 marca 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XX/08 z dnia z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 z dnia 26 MARCA 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 z dnia 26 MARCA 2008 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia z dnia w sprawie: w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Karwowie przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/ /08 z dnia z dnia w sprawie: w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Konopkach Chudych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Edycja wiadomości Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje - [Wszystkie zmiany]

Procedura zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edycja wiadomości Procedura zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Edycja wiadomości Deklaracja na podatek od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Edycja wiadomości Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę - [Wszystkie zmiany]

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Edycja wiadomości Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy - [Wszystkie zmiany]

Ulga żołnierska w podatku rolnym

Edycja wiadomości Ulga żołnierska w podatku rolnym - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 15 kwietnia 2008

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzin

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzin

Edycja wiadomości Rejestracja urodzin - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

Edycja wiadomości Rejestracja zgonu - [Wszystkie zmiany]

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

Edycja wiadomości Wydawanie dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Edycja wiadomości Decyzja o wymeldowaniu - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

zmieniono nazwisko osoby odpowiedzialnej za aktualizację - [Wszystkie zmiany]

Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

środa, 16 kwietnia 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 17 kwietnia 2008

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży działki w obrębie miasta Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/0131-2-30/2008

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/0131-2-30/2008 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/0131-2-30/2008

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/0131-2-30/2008 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/0131-2-30/2008

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/0131-2-30/2008 - [Wszystkie zmiany]

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Dodanie nowej wiadomości: Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - [Wszystkie zmiany]

Lista podmiotów gospodarczych usuwających azbest

Dodanie nowej wiadomości: Lista podmiotów gospodarczych usuwających azbest - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Rozgraniczenie nieruchomości

Edycja wiadomości Rozgraniczenie nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Podział nieruchomości

Edycja wiadomości Podział nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/

Edycja wiadomości Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/ - [Wszystkie zmiany]

piątek, 18 kwietnia 2008

Wiadomości

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Dodatki mieszkaniowe

Edycja wiadomości Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 22 kwietnia 2008

Wiadomości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2007 rok.

Edycja wiadomości Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2007 rok.

Edycja wiadomości Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr IV/0131-3-5/2008

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr IV/0131-3-5/2008 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr IV/0131-3-5/2008

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr IV/0131-3-5/2008 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 kwietnia 2008

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/111/08

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/111/08 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedwabne na lata 2008-2012

Dodanie nowej wiadomości: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedwabne na lata 2008-2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR XXI/110/08 z dnia z dnia 20 kwietnia 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XXI/110/08 z dnia z dnia 20 kwietnia 2008 r. w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XX/109/08 z dnia z dnia 26 marca 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XX/109/08 z dnia z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XX/109/08 z dnia z dnia 26 marca 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XX/109/08 z dnia z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/110/08 z dnia z dnia 20 kwietnia 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XXI/110/08 z dnia z dnia 20 kwietnia 2008 r. w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z dnia 13. 01. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z dnia 13. 01. 2008 r. w sprawie: nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XX/08 z dnia 26. 03. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XX/08 z dnia 26. 03. 2008 r. w sprawie: sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XIX/08 z dnia 28. 02. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XIX/08 z dnia 28. 02. 2008 r. w sprawie: nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z dnia 13. 01. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z dnia 13. 01. 2008 r. w sprawie: nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z dnia 13. 01. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z dnia 13. 01. 2008 r. w sprawie: nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XIX/08 z dnia 28. 02. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XIX/08 z dnia 28. 02. 2008 r. w sprawie: nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XX/08 z dnia 26. 03. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XX/08 z dnia 26. 03. 2008 r. w sprawie: sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Rozgraniczenie nieruchomości

dodano poprawiony załącznik - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 28 kwietnia 2008

Wiadomości

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za I kwartał 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za I kwartał 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Dodanie nowej wiadomości: Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - [Wszystkie zmiany]

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 kwietnia 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru wyborców

Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru wyborców

Edycja wiadomości Rejestr wyborców - [Wszystkie zmiany]

Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Edycja wiadomości Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Edycja wiadomości Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Edycja wiadomości Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 30 kwietnia 2008

Wiadomości

SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH

dodano załącznik - oświadczenie majątkowe - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH

Edycja wiadomości SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH - [Wszystkie zmiany]

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM

Edycja wiadomości MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JEDWABNEM

Edycja wiadomości PUBLICZNE GIMNAZJUM W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W JEDWABNEM

Edycja wiadomości SZKOŁA PODSTAWOWA W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM

Edycja wiadomości OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPKACH CHUDYCH

Edycja wiadomości SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPKACH CHUDYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian