BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana wpisu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,
ul. Żwirki i Wigury 3,
pok. nr 3, tel. (086) 217-23-29

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dokument tożsamości /przy odbiorze zaświadczenia o wpisie do ewidencji/.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku można odebrać w pokoju nr 3 lub pobrać ze strony internetowej

Opłaty:

Zwolnione z opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania zaświadczenia lub decyzji odmownej, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego.

Inne wskazówki, uwagi:

Potwierdzenie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (na kserokopii aktualnego zaświadczenia) podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej strony.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

Data sporządzenia

czwartek, 26 cze 2003 16:53

Data zatwierdzenia

czwartek, 26 cze 2003 17:00
Data dodania: czwartek, 26 cze 2003 16:53
Data upublicznienia: czwartek, 26 cze 2003 17:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 mar 2012 13:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1385 razy
Ilość edycji: 6