BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 lip 2021 14:03
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2021 14:05
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 38 razy

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.109.2021.DK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 lip 2021 13:01
Data opublikowania: wtorek, 20 lip 2021 13:05
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 62 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 polegająca na zakupie ładowarki teleskopowej, pługa obrotowego, szczotki do czyszczenia krów, hali udojowej z montażem oraz zwiększeniu obsady bydła do obsady docelowej ok. 95,0 DJP w gospodarstwie rolnym na działkach siedliskowych nr 39/1, 40/1, 40/2 i 41/1 we wsi Janczewko, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie .
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 lip 2021 13:46
Data opublikowania: środa, 14 lip 2021 13:48
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 64 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.12.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne’’ na działkach o nr ew. 1324, 1325, 1326 obręb Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 lip 2021 14:47
Data opublikowania: czwartek, 1 lip 2021 14:50
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 85 razy

Plan kontroli w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 13:01
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 13:03
Wytwarzający informację: Sylwia Włodkowska
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 405 razy