BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne’’ na działkach o nr ew. 1324, 1325, 1326 obręb Jedwabne
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 maj 2021 14:11
Data opublikowania: czwartek, 13 maj 2021 14:12
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 28 razy

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 112/1, obręb 0017 Kąty, gm. Jedwabne”
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 maj 2021 14:26
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2021 14:27
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 30 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 203 w obrębie Pluty, gmina Jedwabne’’
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 maj 2021 13:46
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2021 13:47
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 43 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego obory o obsadzie 184,8 DJP z pod rusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V=2011 m3, wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 9,5 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 86 położonej w miejscowości Kąty gm. Jedwabne’’ .
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 maj 2021 12:52
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2021 12:53
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 45 razy

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem, Gmina Jedwabne’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 maj 2021 13:53
Data opublikowania: środa, 5 maj 2021 13:54
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 52 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Zmianie sposobu użytkowania budynku składowego rolniczego (stodoły) i budynku gospodarczego na budynki pod działalność gospodarczą polegającą na zbieraniu i magazynowaniu odpadów na działkach o nr ew. 4 i 5 położonych w obrębie 0014 Kaimy, gm. Jedwabne’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 maj 2021 14:47
Data opublikowania: wtorek, 4 maj 2021 14:53
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 56 razy

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych) oraz zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 92 DJP w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działce o numerze ewid. 130 położonych w miejscowości Kamianki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 kwi 2021 11:06
Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2021 11:07
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 62 razy

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020, która obejmuje zakup: ciągnika rolniczego ARBOS 5115 AD, prasy belującej, owijarki do bel, przyczepy do bel, rozrzutnika obornika i wozu paszowego oraz zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 54,2 DJP w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działce o nr ew. 78/18 położonej w miejscowości Biodry, gmina Jedwabne, powiat łomżyński’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 kwi 2021 11:03
Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2021 11:06
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 59 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem, Gmina Jedwabne’’
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 kwi 2021 14:54
Data opublikowania: czwartek, 22 kwi 2021 14:55
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 97 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 622 w miejscowości Kajetanowo, gmina Jedwabne”
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 kwi 2021 12:28
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2021 12:30
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 102 razy

Plan kontroli w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 13:01
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 13:03
Wytwarzający informację: Sylwia Włodkowska
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 263 razy