BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze wniosków w projekcie "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze wniosków w projekcie "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne” - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 stycznia 2022

Wiadomości

XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 stycznia 2022

Wiadomości

Zarządzenie nr 3/2022 i wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 3/2022 i wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 2/2022 i wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 2/2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 stycznia 2022

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o obradach XXXIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XXXIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 stycznia 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA III KWARTAŁ 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA III KWARTAŁ 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

Informacje dla mieszkańców dotyczące dodatku osłonowego

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dla mieszkańców dotyczące dodatku osłonowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 stycznia 2022

Wiadomości

Sprawozdania z badania jakości wody w 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania z badania jakości wody w 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 grudnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 grudnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 grudnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 grudnia 2021

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 grudnia 2021

Wiadomości

XXXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: XXXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 grudnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.260.2021.KL Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.260.2021.KL Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.260.2021.KL Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 grudnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 grudnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.17.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.17.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o obradach XXXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XXXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 grudnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wydaniu decyzji 

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wydaniu decyzji  - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 grudnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 grudnia 2021

Wiadomości

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw! Nie zapomnij!

Dodanie nowej wiadomości: Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw! Nie zapomnij! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 grudnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 grudnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 listopada 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 listopada 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 listopada 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 listopada 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Burmistrza Jedwabnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Burmistrza Jedwabnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian