BIP Gminy Jedwabne

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 20 listopad 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopad 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 listopad 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 listopad 2017

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 listopad 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 listopad 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopad 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 listopad 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 listopad 2017

Wiadomości

Sprawozdania Rb Z za III kwartał 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania Rb Z za III kwartał 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania Rb N za III kwartał 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania Rb N za III kwartał 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania Rb 34S za III kwartał 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania Rb 34S za III kwartał 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania Rb 28S za III kwartał 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania Rb 28S za III kwartał 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania Rb 27S za III kwartał 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania Rb 27S za III kwartał 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 październik 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 październik 2017

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 październik 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 październik 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 październik 2017

Wiadomości

Wykaz w sprawie oddania nieruchomości do dzierżawy położonej w obrębie wsi Koniecki stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie oddania nieruchomości do dzierżawy położonej w obrębie wsi Koniecki stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 październik 2017

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 październik 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 październik 2017

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 49/2017

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 49/2017 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 68/2017

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 68/2017 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 październik 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 wrzesień 2017

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 wrzesień 2017

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 wrzesień 2017

Wiadomości

WYNIKI KONSULTACJI

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI KONSULTACJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 wrzesień 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 wrzesień 2017

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE (dot. dostawy oleju opałowego)

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE (dot. dostawy oleju opałowego) - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 wrzesień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 wrzesień 2017

Wiadomości

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 wrzesień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 wrzesień 2017

Wiadomości

UCHWAŁA nr II-00320-60/17

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA nr II-00320-60/17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 wrzesień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 wrzesień 2017

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian