BIP Gminy Jedwabne

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 18 lipiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lipiec 2018

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2017 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2017 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 lipiec 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lipiec 2018

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 lipiec 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 lipiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 lipiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 03 lipiec 2018

Wiadomości

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 lipiec 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 czerwiec 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 czerwiec 2018

Wiadomości

uchwała RIO - opinia za 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: uchwała RIO - opinia za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Łączny bilans jednostek budżetowych za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RIO - opinia za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA RIO - opinia za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Łączny rachunek zysjków i strat jednostek budżetowych za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Łączny bilans jednostek budżetowych za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 czerwiec 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 czerwiec 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 czerwiec 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 czerwiec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 czerwiec 2018

Wiadomości

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie ładowarki kołowej WERKLUST

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony na zbycie ładowarki kołowej WERKLUST - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 czerwiec 2018

Wiadomości

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 czerwiec 2018

Wiadomości

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 czerwiec 2018

Wiadomości

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI OŚWIATY W 2018 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI OŚWIATY W 2018 ROKU - [Wszystkie zmiany]

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W 2018 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W 2018 ROKU - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maj 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maj 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maj 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 maj 2018

Wiadomości

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 maj 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian