BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 27 listopada 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 listopada 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 listopada 2020

Wiadomości

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 listopada 2020

Wiadomości

Petycja z dnia 05.11.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Petycja z dnia 05.11.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o obradach sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 listopada 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 listopada 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 listopada 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 listopada 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 listopada 2020

Wiadomości

WYNIKI KONSULTACJI

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI KONSULTACJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 listopada 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 listopada 2020

Wiadomości

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 listopada 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 listopada 2020

Wiadomości

Odpowiedź na zapytanie dot. treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie dot. treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

INSTRUKCJA

Dodanie nowej wiadomości: INSTRUKCJA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 listopada 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 listopada 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 listopada 2020

Wiadomości

Analiza gospodarki odpadami za 2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Analiza gospodarki odpadami za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 października 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 października 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 65/2020

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 65/2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 października 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 października 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 października 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 października 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 października 2020

Wiadomości

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA III KWARTAŁ 2020 R.

Dodanie nowej wiadomości: KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA III KWARTAŁ 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-Z III kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-Z III kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-N III kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-N III kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-28S III kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-28S III kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-27S III kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-27S III kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 października 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 października 2020

Wiadomości

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 października 2020

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 27/2020

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 27/2020 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 października 2020

Wiadomości

Burmistrz Jedwabnego

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Jedwabnego - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 października 2020

Wiadomości

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 października 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 52/2020 - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 października 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian