BIP Gminy Jedwabne

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

poniedziałek, 6 lis 2017 14:30
Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym w miejscowości Jedwabne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 18 wrz 2017 14:41
Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asorty mencie w sezonie grzewczym 2017/2018: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech - 70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
Czytaj całość