BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 20 maj 2021 09:44
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2021 21:09
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 4149 razy

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

wtorek, 22 cze 2021 13:57
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50’’.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 16 cze 2021 11:23
Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "Budowa sieci wodociągowej Jedwabne-Kolonia Grabnik-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/31344/details

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Jedwabnego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wtorek, 15 cze 2021 14:02
dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku remizy strażackiej, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 100/3 położonym w miejscowości Grądy Wielkie, Gmina Jedwabne

Informacja o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 10 cze 2021 15:03
dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb 0035 Pluty, gm. Jedwabne”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 10 cze 2021 15:01
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 112/1, obręb 0017 Kąty, gm. Jedwabne”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 10 cze 2021 14:01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 10 cze 2021 14:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 10 cze 2021 13:57

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

środa, 9 cze 2021 13:34
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW realizowanych w granicach działki o nr ew.: 12 obręb 0043 Kolonia Grabnik (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

środa, 9 cze 2021 13:32
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach części działki o nr ew. 34/2 obręb 0005 Bronaki-Pietrasze (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedwabnem

wtorek, 8 cze 2021 10:28
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem zarządzonych na dzień 11 lipca 2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

poniedziałek, 7 cze 2021 12:16
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedwabnem

środa, 2 cze 2021 11:34
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnego

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

wtorek, 1 cze 2021 11:55
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 203 w obrębie Pluty, gmina Jedwabne’’.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

wtorek, 1 cze 2021 11:54
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku składowego rolniczego (stodoły) i budynku gospodarczego na budynki pod działalność gospodarczą polegającą na zbieraniu i magazynowaniu odpadów na działkach o nr ew. 4 i 5 położonych w obrębie 0014 Kaimy, gm. Jedwabne’’ .

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 31 maj 2021 11:21
dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych) oraz zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 92 DJP w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działce o numerze ewid. 130 położonych w miejscowości Kamianki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie’’.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

piątek, 28 maj 2021 12:19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 28 maj 2021 10:56
dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020, która obejmuje zakup: ciągnika rolniczego ARBOS 5115 AD, prasy belującej, owijarki do bel, przyczepy do bel, rozrzutnika obornika i wozu paszowego oraz zwiększenie obsady bydła do docelowej obsady 54,2 DJP w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działce o nr ew. 78/18 położonej w miejscowości Biodry, gmina Jedwabne, powiat łomżyński’’

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

piątek, 28 maj 2021 10:49
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedwabnem w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem zarządzonych na dzień 11 lipca 2021 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

piątek, 28 maj 2021 10:47
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedwabnem

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

wtorek, 11 maj 2021 14:37
za 2020 rok

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 10 maj 2021 12:34
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem. KALENDARZ WYBORCZY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 26 lut 2021 11:03
Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOSTOWO-MOCARZE-SZOSTAKI-BURZYN": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/23545/details

Platforma eZamawiający

czwartek, 25 lut 2021 10:52
https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/

AKTUALNE ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

piątek, 22 maj 2020 14:49
od dnia 25 maja 2020 roku