BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: piątek, 21 sty 2022 19:29
Data opublikowania: piątek, 21 sty 2022 19:30
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1089 razy

Wiadomości

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 28 sty 2022 13:40

Ogłoszenie o naborze wniosków w projekcie "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”

środa, 26 sty 2022 13:28

Zapytanie ofertowe

środa, 26 sty 2022 12:31
Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabne.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

poniedziałek, 24 sty 2022 14:14
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na działkach nr 546/1 i 546/2 położonych w mieście Jedwabne, gmina Jedwabne

Zarządzenie nr 3/2022 i wykaz

wtorek, 18 sty 2022 13:19
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Szostaki, dz. nr 32/4, stanowiącą własność Gminy Jedwabne

Zarządzenie nr 2/2022 i wykaz

wtorek, 18 sty 2022 13:11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w obrębie wsi Burzyn, dz. nr 87, gm. Jedwabne

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

piątek, 14 sty 2022 12:16
Unieważnienie postępowania na wykonanie usługi w postaci sporządzenia projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne”.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 11 sty 2022 12:45
Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na wykonanie usługi w postaci sporządzenia projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne”.

Ogłoszenie

środa, 5 sty 2022 15:38
Informacja Burmistrza Jedwabnego o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania własnego

Informacje dla mieszkańców dotyczące dodatku osłonowego

środa, 5 sty 2022 13:11

Zawiadomienie

wtorek, 28 gru 2021 09:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Jedwabnem.

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw! Nie zapomnij!

poniedziałek, 6 gru 2021 12:24

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

czwartek, 4 lis 2021 22:18

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.1.4210.1.53.2.2021.JK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Augustowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

poniedziałek, 4 paź 2021 10:41

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zakończeniu postępowania

poniedziałek, 4 paź 2021 10:39

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 16 cze 2021 11:23
Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "Budowa sieci wodociągowej Jedwabne-Kolonia Grabnik-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/31344/details

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

wtorek, 11 maj 2021 14:37
za 2020 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 26 lut 2021 11:03
Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOSTOWO-MOCARZE-SZOSTAKI-BURZYN": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/23545/details

Platforma eZamawiający

czwartek, 25 lut 2021 10:52
https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/

AKTUALNE ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

piątek, 22 maj 2020 14:49
od dnia 25 maja 2020 roku