BIP Gminy Jedwabne

XVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 23 sty 2020 17:50
Data opublikowania: czwartek, 23 sty 2020 18:18
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 821 razy

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 23 sty 2020 13:48
dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 59,0 DJP obory na ok. 25,0 DJP w systemie bezściołowym i podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 280,0 m3 wraz z przebudową i rozbudową części stodoły (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 77,0 DJP) na działce nr 259/7 we wsi Chyliny, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 20 sty 2020 10:19
dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 30 DJP w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kucze Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie” .
Czytaj całość