BIP Gminy Jedwabne

Wiadomości

OGŁOSZENIE

środa, 19 lip 2017 12:57
Główny Księgowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 7 lip 2017 11:53
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164). Nr sprawy: BIOŚ.271.3.ZP.2017 Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104699B i Nr 109653B w Jedwabnem - chodnik ul. M.C. Skłodowskiej str. prawa”
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

wtorek, 4 lip 2017 12:57
W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JEDWABNE NA LATA 2017 – 2020 ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU DS. REWITALIZACJI
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

środa, 7 gru 2016 11:39
o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
Czytaj całość

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDWABNE

środa, 24 sie 2016 10:22
Gmina Jedwabne informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Czytaj całość