BIP Gminy Jedwabne

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 19:49
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 19:51
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1162 razy

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

wtorek, 3 gru 2019 11:38
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Powiększeniu obszaru eksploatacji kopaliny ze złoża ,,Kaimy IV’’ o teren działek 42/2, 43/5, 43/6, 24/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaimy, gmina Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’.
Czytaj całość

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce

czwartek, 28 lis 2019 14:19
o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną realizacją zadania ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 668 na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. Bronaki Pietrasze (trasa 1 km rob. 0+000) do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 668 Piątnica – Przytuły – Radziłów (trasa 3 km rob. 1+184,45), gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’
Czytaj całość