BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: piątek, 30 wrz 2022 15:22
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2022 18:57
Wytwarzający informację: Adrian Górski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 652 razy

Wiadomości

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

środa, 28 wrz 2022 13:37
o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o obradach zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

poniedziałek, 26 wrz 2022 08:46
w dniu 30 września 2022 roku

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 21 wrz 2022 14:48
„Opracowanie geodezyjnego podziału 43 nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji ZRID znajdujących się wzdłuż drogi gminnej, w miejscowości Grądy Małe w trzech odcinkach: - odcinek nr 1 0+000,00 – 0+280,17 z wyłączeniem odcinka 0+204,30 - 0+215,06 (mostek) - odcinek nr 2 0+000,00 – 0+470,68 - odcinek nr 3 0+000,00 – 0+244,03”

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 21 wrz 2022 14:40
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Żwirki i Wigury w Jedwabnem”

INFORMACJA

piątek, 16 wrz 2022 10:28
o przedłużeniu terminu do załatwiania spraw w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Informacja o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 15 wrz 2022 11:05
dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku „Kaimy VI” na terenie działki numer 41/3 w obrębie ewidencyjnym Kaimy, gminie Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim’’

Obwieszczenie

piątek, 2 wrz 2022 11:26
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 162/2 w obrębie Kotowo-Plac, gmina Jedwabne”.

XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

środa, 17 sie 2022 18:07

OGŁOSZENIE O III PRZTARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

poniedziałek, 18 lip 2022 12:44
Sprzedaż działki o nr ew. 87 i pow. 0,41 ha, położona jest w obrębie wsi Burzyn, gmina Jedwabne.

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk o zakończeniu postępowania administracyjnego

czwartek, 7 lip 2022 12:14
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wtorek, 21 cze 2022 15:13
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ JEDWABNEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

poniedziałek, 20 cze 2022 14:03
w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr ew. 39/2 i pow. 0,6958 ha zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej, położona w obrębie wsi Konopki Chude

XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

poniedziałek, 13 cze 2022 16:36

Informacja Ministra Klimatu i Środowiska

poniedziałek, 13 cze 2022 12:45
zaproszenie do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska

RAPORT z dnia 06.06.2022 r.

poniedziałek, 13 cze 2022 09:22
z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedwabne na lata 2021-2030

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

środa, 1 cze 2022 11:57
za 2021 rok

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk o wszczęciu postępowania administracyjnego

wtorek, 31 maj 2022 08:34
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 30 maj 2022 13:17
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD UCZNIAMI

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 26 maj 2022 15:20
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POD NAZWĄ: "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1961B WIZNA - MĘCZKI - KOTOWO PLAC - JEDWABNE OD KM 0+000 DO KM 5+099,82 ORAZ OD KM 7+649,81 DO KM 11+085,00 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

wtorek, 24 maj 2022 15:06
Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, działającego przez pełnomocnika Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, wydał decyzję Nr 1/2022 z dnia 16.05.2022 r., znak: AB-I.7820.6.1.2022.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem, gmina Jedwabne, powiat łomżyński oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

poniedziałek, 23 maj 2022 08:57
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.), informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, działającego przez pełnomocnika Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, decyzję Nr 1/2022 z dnia 16.05.2022 r., znak: AB-I.7820.6.1.2022.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem, gmina Jedwabne, powiat łomżyński oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

czwartek, 19 maj 2022 14:50

Zawiadomienie BI.ZUZ.1.4210.3.11.2022.AW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Augustowie

poniedziałek, 28 mar 2022 15:24
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.293.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wydaniu dnia 25.03.2022 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.293.2021.MP

poniedziałek, 28 mar 2022 15:20
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie

środa, 5 sty 2022 15:38
Informacja Burmistrza Jedwabnego o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania własnego

Informacje dla mieszkańców dotyczące dodatku osłonowego

środa, 5 sty 2022 13:11

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw! Nie zapomnij!

poniedziałek, 6 gru 2021 12:24
MASZ CZAS TYLKO DO KOŃCA CZERWCA !!!

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.1.4210.1.53.2.2021.JK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Augustowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

poniedziałek, 4 paź 2021 10:41

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zakończeniu postępowania

poniedziałek, 4 paź 2021 10:39

Platforma eZamawiający

czwartek, 25 lut 2021 10:52
https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/