BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: poniedziałek, 15 maj 2023 22:36
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2023 07:37
Wytwarzający informację: Adrian Górski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2165 razy

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 2 cze 2023 07:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Kucze Wielkie, Kamianki i Karwowo Wszebory. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/95641/details

Podział Gminy Jedwabne na stałe obwody głosowania

czwartek, 25 maj 2023 12:02
Postanowienie Nr 58/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jedwabne na stałe obwody głosowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

wtorek, 9 maj 2023 10:14
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego, obory w mieszanym systemie chowu o 16 stanowisk uwięziowych w systemie bezściołowym z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 180,0 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 66,0 DJP, na części działki nr 62 i 63 we wsi Witynie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie"

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

środa, 5 kwi 2023 08:53

Ogłoszenie

środa, 21 gru 2022 12:27
Informacja Burmistrza Jedwabnego o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania własnego

Ogłoszenie

środa, 21 gru 2022 12:23
Informacja Burmistrza Jedwabnego o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania własnego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

wtorek, 20 gru 2022 11:37
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Rostki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

poniedziałek, 19 gru 2022 14:45
na zadanie: „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Jedwabne i zapewnienie im opieki w schronisku”

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

piątek, 9 gru 2022 13:51
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w obrębie miasta Jedwabne

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

czwartek, 3 lis 2022 14:35

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

środa, 1 cze 2022 11:57
za 2021 rok

Platforma eZamawiający

czwartek, 25 lut 2021 10:52
https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/