BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Jedwabne

za 2023 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Jedwabnego przedstawia Radzie Miejskiej w Jedwabnem Raport o stanie Gminy, do dnia 30 maja. 

Rada rozpatruje raport podczas sesji w trakacie której, podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jedwabnego absolutorium. 

W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 tyś. mieszkańców), do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień obrad sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. 

Termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób przyjęty zwyczajowo, w tym także na stronie BIP Gminy Jedwabne.  

Wzóry dokumentów do wypełnienia opublikowane są w załacznikach poniżej. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 maj 2024 13:05
Data opublikowania: środa, 29 maj 2024 13:11
Opublikował(a): Adrian Górski
Zaakceptował(a): Adrian Górski
Artykuł był czytany: 656 razy