BIP Gminy Jedwabne

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: poniedziałek, 30 gru 2019 18:49
Data opublikowania: poniedziałek, 30 gru 2019 18:50
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3122 razy

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 20 sty 2020 10:19
dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 30 DJP w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kucze Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie” .
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

wtorek, 24 gru 2019 08:23
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działce nr ewidencyjny 260 położonej w obrębie Orlikowo, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’.
Czytaj całość