BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 20:48
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 20:49
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1279 razy

Wiadomości

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

piątek, 18 wrz 2020 13:18
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: ,,Remont części pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

środa, 16 wrz 2020 11:36
Znak sprawy: ZP-1/2020

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 16 wrz 2020 10:18
Nazwa Zadania: „Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/2021 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem”

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 16 wrz 2020 10:16
Nazwa Zadania: „Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2020/2021: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem - ekogroszek - 40 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 10 wrz 2020 11:33
Remont części pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 10 wrz 2020 11:28
Przebudowa drogi gminnej Nr 109622B – ul. Długa w miejscowości Burzyn i Szostaki

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

środa, 9 wrz 2020 12:56
Oznaczenie postępowania: ZP-1/2020

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

piątek, 4 wrz 2020 15:09
dotyczy postępowania znak sprawy ZP-1/2020

Zawiadomienie o obradach XXI sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

środa, 2 wrz 2020 06:31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 1 wrz 2020 10:25
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne ”

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

poniedziałek, 31 sie 2020 10:42

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

poniedziałek, 31 sie 2020 10:37

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

poniedziałek, 31 sie 2020 06:27
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem

XX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

środa, 24 cze 2020 20:03

Raport o stanie Gminy Jedwabne za 2019 rok

poniedziałek, 1 cze 2020 14:51
Raport o stanie Gminy Jedwabne za 2019 rok

AKTUALNE ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

piątek, 22 maj 2020 14:49
od dnia 25 maja 2020 roku

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

poniedziałek, 20 kwi 2020 16:28