BIP Gminy Jedwabne

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 16 paź 2018 12:58
Sprzedaż materiałów budowlanych wraz z dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego obejmująca następujący asortyment : 1. Kostka na wjazdy h-8 cm kolor - 253m2 2. Kostka szara na chodnik h-6 cm - 497m2 3. Krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 -519mb 4. Obrzeże betonowe 20 x 6 - 383mb
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

wtorek, 16 paź 2018 12:56
„Przebudowa drogi gminnej nr 104651B Witynie – Chrostowo w km 1+080-1+660 odcinek 580m metodą zaprojektuj i wybuduj”.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

wtorek, 2 paź 2018 09:45
Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedwabnem z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jedwabnem zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 20 sie 2018 12:54
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jedwabne realizowanego na podstawie projektu pn. „Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców Gminy Jedwabne” nr WND-RPPD.05.01.00-20-0163/17
Czytaj całość

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

wtorek, 3 lip 2018 12:05
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 574750-N-2018 z dnia 18.06.2018r. Nazwa Zadania: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany”
Czytaj całość