BIP Gminy Jedwabne

XVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 23 sty 2020 17:50
Data opublikowania: czwartek, 23 sty 2020 18:18
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3918 razy

Wiadomości

Obwieszczenie - Zawiadomienie

poniedziałek, 17 lut 2020 13:11
o zmianie nazwy planowanego przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 27 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 94 DJP) w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej o powierzchni 100 m2 ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 80 m3 na części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kucze Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 14 lut 2020 11:38
dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działce nr ewidencyjny 260 położonej w obrębie Orlikowo, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 5 lut 2020 13:10
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej około 3 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działce nr ewidencyjny 62 położonej w obrębie Kosaki - Turki, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Czytaj całość

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zmianie nazwy planowanego przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących

wtorek, 4 lut 2020 13:45
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 27 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 94 DJP) w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej o powierzchni 100 m2 ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 15 m3 na części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kucze Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Czytaj całość

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 23 sty 2020 13:48
dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 59,0 DJP obory na ok. 25,0 DJP w systemie bezściołowym i podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 280,0 m3 wraz z przebudową i rozbudową części stodoły (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 77,0 DJP) na działce nr 259/7 we wsi Chyliny, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 20 sty 2020 10:19
dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 30 DJP w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kucze Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie” .
Czytaj całość