BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 20 maj 2021 09:44
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2021 21:09
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 8275 razy

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem

poniedziałek, 26 lip 2021 14:42
w dniu 02 sierpnia 2021 roku

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

piątek, 23 lip 2021 14:03

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.109.2021.DK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

wtorek, 20 lip 2021 13:01
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

środa, 14 lip 2021 13:46
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 polegająca na zakupie ładowarki teleskopowej, pługa obrotowego, szczotki do czyszczenia krów, hali udojowej z montażem oraz zwiększeniu obsady bydła do obsady docelowej ok. 95,0 DJP w gospodarstwie rolnym na działkach siedliskowych nr 39/1, 40/1, 40/2 i 41/1 we wsi Janczewko, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie .

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

poniedziałek, 12 lip 2021 13:59
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2021 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.11.2021

wtorek, 6 lip 2021 13:42
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 203 w obrębie Pluty, gmina Jedwabne’’.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 5 lip 2021 10:33
na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW realizowanych w granicach działki o nr ew. 12 obręb 0043 Kolonia Grabnik (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 5 lip 2021 10:32
na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach części działki o nr ew. 34/2 obręb 0005 Bronaki-Pietrasze (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.12.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 1 lip 2021 14:47
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne’’ na działkach o nr ew. 1324, 1325, 1326 obręb Jedwabne.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

wtorek, 29 cze 2021 11:29
dla przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku składowego rolniczego (stodoły) i budynku gospodarczego na budynki pod działalność gospodarczą polegającą na zbieraniu i magazynowaniu odpadów na działkach o nr ew. 4 i 5 położonych w obrębie 0014 Kaimy, gm. Jedwabne’’

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 16 cze 2021 11:23
Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "Budowa sieci wodociągowej Jedwabne-Kolonia Grabnik-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/31344/details

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedwabnem

wtorek, 8 cze 2021 10:28
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem zarządzonych na dzień 11 lipca 2021 r.

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

wtorek, 11 maj 2021 14:37
za 2020 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 26 lut 2021 11:03
Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOSTOWO-MOCARZE-SZOSTAKI-BURZYN": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/23545/details

Platforma eZamawiający

czwartek, 25 lut 2021 10:52
https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/

AKTUALNE ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

piątek, 22 maj 2020 14:49
od dnia 25 maja 2020 roku