BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 27 paź 2022 21:25
Data opublikowania: piątek, 28 paź 2022 00:29
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3007 razy

Wiadomości

zawiadomienie o obradach zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

czwartek, 24 lis 2022 09:58
w dniu 30 listopada 2022 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

środa, 23 lis 2022 08:57
o wyłożeniu do publicznego wglądu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedwabne na lata 2022 - 2030"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

środa, 16 lis 2022 11:48
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi o nr działki ew. 196 obręb ew. Brzostowo, gm. Jedwabne

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

czwartek, 3 lis 2022 14:35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

czwartek, 27 paź 2022 12:07
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w obrębie miasta Jedwabne.

zawiadomienie o obradach nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

środa, 26 paź 2022 07:35
w dniu 27 października 2022 roku

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

wtorek, 4 paź 2022 14:08

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

środa, 28 wrz 2022 13:37
o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 15 wrz 2022 11:05
dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku „Kaimy VI” na terenie działki numer 41/3 w obrębie ewidencyjnym Kaimy, gminie Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim’’

Obwieszczenie

piątek, 2 wrz 2022 11:26
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 162/2 w obrębie Kotowo-Plac, gmina Jedwabne”.

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

środa, 1 cze 2022 11:57
za 2021 rok

Platforma eZamawiający

czwartek, 25 lut 2021 10:52
https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/