BIP Gminy Jedwabne

X Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 18 lip 2019 14:48
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2019 14:49
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Konserwator strony
Artykuł był czytany: 4103 razy

Wiadomości

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

środa, 14 sie 2019 13:14
Nazwa Zadania: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: 1) Chrostowo na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 2) Grądy Wielkie na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+456,43 i na odcinku C-B-D od km 0+001,40 do km 0+514,00”
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 20 sie 2018 12:54
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jedwabne realizowanego na podstawie projektu pn. „Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców Gminy Jedwabne” nr WND-RPPD.05.01.00-20-0163/17
Czytaj całość

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

wtorek, 3 lip 2018 12:05
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 574750-N-2018 z dnia 18.06.2018r. Nazwa Zadania: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany”
Czytaj całość