BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 4 lis 2021 22:18
Data opublikowania: czwartek, 4 lis 2021 22:20
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3705 razy

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 2 gru 2021 14:13
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z trzema podziemnymi zbiornikami o pojemności 6400 l każdy, o dodatkowe dwa podziemne zbiorniki o pojemności 6400 l każdy, na działce o nr ew. 532/33 położonej w obrębie 0001 Jedwabne’’

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

środa, 17 lis 2021 14:46
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku „Kaimy V” na terenie działek o numerach 122, 123 i 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaimy, gminie Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim’’

Zawiadomienie Burmistrza Jedwabnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

środa, 17 lis 2021 08:05
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr 546/1 i 546/2 położonych w mieście Jedwabne, gmina Jedwabne"

XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

wtorek, 5 paź 2021 09:42

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.1.4210.1.53.2.2021.JK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Augustowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

poniedziałek, 4 paź 2021 10:41

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zakończeniu postępowania

poniedziałek, 4 paź 2021 10:39

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

piątek, 1 paź 2021 13:27

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 21 wrz 2021 12:35
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

piątek, 10 wrz 2021 12:19
„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 25 sie 2021 14:23
Na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BIOŚ.6220.14.2021.A.K

środa, 25 sie 2021 14:12
z dnia 02.08.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW realizowanych w granicach działki o nr ew. 12 obręb 0043 Kolonia Grabnik (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BIOŚ.6220.13.2021.A.K z dnia 02.08.2021 r.

środa, 25 sie 2021 14:08
dla przedsięwzięcia pn. „Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach części działki o nr ew. 34/2 obręb 0005 Bronaki-Pietrasze (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.109.2021.DK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

wtorek, 20 lip 2021 13:01
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

poniedziałek, 12 lip 2021 13:59
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2021 roku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 5 lip 2021 10:33
na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW realizowanych w granicach działki o nr ew. 12 obręb 0043 Kolonia Grabnik (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 16 cze 2021 11:23
Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "Budowa sieci wodociągowej Jedwabne-Kolonia Grabnik-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/31344/details

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedwabnem

wtorek, 8 cze 2021 10:28
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedwabnem zarządzonych na dzień 11 lipca 2021 r.

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

wtorek, 11 maj 2021 14:37
za 2020 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 26 lut 2021 11:03
Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOSTOWO-MOCARZE-SZOSTAKI-BURZYN": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/23545/details

Platforma eZamawiający

czwartek, 25 lut 2021 10:52
https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/

AKTUALNE ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

piątek, 22 maj 2020 14:49
od dnia 25 maja 2020 roku