BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JEDWABNE NA LATA 2015-2020

poniedziałek, 27 cze 2016 12:04

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jedwabne na lata 2015-2020

czwartek, 21 sty 2016 14:32
UCHWAŁA NR IX/60/15 z dnia: 16 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Jedwabne na lata 2015-2020”.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne.

czwartek, 14 sty 2016 13:23
UCHWAŁA NR XI/78/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne.

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2013 – 2023.

środa, 6 lut 2013 12:39
UCHWAŁA NR XX/117/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2013–2023.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2021

środa, 10 paź 2012 10:34
Załącznik do Uchwały Nr XVII/78/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2012 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JEDWABNE

piątek, 27 mar 2009 12:28

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jedwabne na lata 2006-2032

czwartek, 10 kwi 2008 10:08

Program ochrony środowiska Gminy Jedwabne

czwartek, 10 kwi 2008 09:50