BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 r. w Gminie Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2022 15:12
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2022 15:14
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1469 razy

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 maj 2022 10:02
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2022 10:03
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1532 razy

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dla zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
Data powstania: wtorek, 22 mar 2022 11:31
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2022 11:34
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 7883 razy

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”.
Data powstania: wtorek, 22 mar 2022 10:04
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2022 11:31
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 7878 razy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2022 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2022 15:05
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 7883 razy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2022 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2022 08:57
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 7980 razy

Zapytanie ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 mar 2022 12:11
Data opublikowania: piątek, 11 mar 2022 12:15
Data edycji: piątek, 11 mar 2022 12:19
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 8166 razy
Ilość edycji: 1

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru gminy Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 mar 2022 11:57
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2022 12:01
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 8326 razy

Zapytanie ofertowe

Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 sty 2022 12:31
Data opublikowania: środa, 26 sty 2022 12:36
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 9045 razy

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Unieważnienie postępowania na wykonanie usługi w postaci sporządzenia projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 sty 2022 12:16
Data opublikowania: piątek, 14 sty 2022 12:20
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 9311 razy

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

Burmistrz Jedwabnego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 maj 2022 09:53
Data opublikowania: środa, 4 maj 2022 09:57
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2320 razy

Zapytanie ofertowe

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD UCZNIAMI
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2022 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2022 13:21
Wytwarzający informację: Małgorzata Modzelewska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1199 razy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na wykonanie usługi w postaci sporządzenia projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne”.
Data powstania: wtorek, 11 sty 2022 12:45
Data opublikowania: wtorek, 11 sty 2022 13:08
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 9423 razy

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”
Data powstania: wtorek, 21 wrz 2021 12:35
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2021 12:36
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 17907 razy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 wrz 2021 12:19
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2021 12:20
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 18531 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”
Data powstania: środa, 25 sie 2021 14:23
Data opublikowania: środa, 25 sie 2021 14:44
Wytwarzający informację: Miciura Sławomir
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 18999 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "Budowa sieci wodociągowej Jedwabne-Kolonia Grabnik-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/31344/details
Data powstania: środa, 16 cze 2021 11:23
Data opublikowania: środa, 16 cze 2021 11:24
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 22236 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOSTOWO-MOCARZE-SZOSTAKI-BURZYN": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/23545/details
Data powstania: piątek, 26 lut 2021 11:03
Data opublikowania: piątek, 26 lut 2021 11:08
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 28559 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne"
Data powstania: środa, 28 paź 2020 12:07
Data opublikowania: środa, 28 paź 2020 12:34
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 34310 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 109622B – ul. Długa w miejscowości Burzyn i Szostaki
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 11:28
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 11:32
Wytwarzający informację: Andrzej Nieciecki
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 37048 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 604 000,00 PLN
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 gru 2019 11:25
Data opublikowania: czwartek, 5 gru 2019 11:30
Data edycji: środa, 11 gru 2019 13:31
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 50480 razy
Ilość edycji: 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne”
Data powstania: czwartek, 21 lis 2019 11:50
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2019 11:55
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 51508 razy