BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Jedwabnego o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania własnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 gru 2022 12:27
Data opublikowania: środa, 21 gru 2022 12:27
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2831 razy

Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Jedwabnego o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania własnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 gru 2022 12:23
Data opublikowania: środa, 21 gru 2022 12:25
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2759 razy

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Opracowanie geodezyjnego podziału 43 nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji ZRID znajdujących się wzdłuż drogi gminnej, w miejscowości Grądy Małe w trzech odcinkach: - odcinek nr 1 0+000,00 – 0+280,17 z wyłączeniem odcinka 0+204,30 - 0+215,06 (mostek) - odcinek nr 2 0+000,00 – 0+470,68 - odcinek nr 3 0+000,00 – 0+244,03”
Data powstania: środa, 21 wrz 2022 14:48
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2022 14:51
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 5579 razy

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Żwirki i Wigury w Jedwabnem”
Data powstania: środa, 21 wrz 2022 14:40
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2022 14:48
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 5563 razy


Informacja z otwarcia ofert

„Opracowanie geodezyjnego podziału 43 nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji ZRID znajdujących się wzdłuż drogi gminnej, w miejscowości Grądy Małe w trzech odcinkach: - odcinek nr 1 0+000,00 – 0+280,17 z wyłączeniem odcinka 0+204,30 - 0+215,06 (mostek) - odcinek nr 2 0+000,00 – 0+470,68 - odcinek nr 3 0+000,00 – 0+244,03”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 13:00
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 13:02
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 5604 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie geodezyjnych projektów podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w miejscowości Grądy Małe, gm. Jedwabne.
Data powstania: wtorek, 13 wrz 2022 09:13
Data opublikowania: wtorek, 13 wrz 2022 09:17
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 5893 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Żwirki i Wigury w Jedwabnem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2022 09:13
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2022 09:43
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 6188 razy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 r. w Gminie Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2022 15:12
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2022 15:14
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 9705 razy

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 maj 2022 10:02
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2022 10:03
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 9716 razy

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dla zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
Data powstania: wtorek, 22 mar 2022 11:31
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2022 11:34
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 16110 razy

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”.
Data powstania: wtorek, 22 mar 2022 10:04
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2022 11:31
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 16081 razy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2022 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2022 15:05
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 16066 razy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2022 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2022 08:57
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 16179 razy

Zapytanie ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 mar 2022 12:11
Data opublikowania: piątek, 11 mar 2022 12:15
Data edycji: piątek, 11 mar 2022 12:19
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 16343 razy
Ilość edycji: 1

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru gminy Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 mar 2022 11:57
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2022 12:01
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 16513 razy

Zapytanie ofertowe

Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 sty 2022 12:31
Data opublikowania: środa, 26 sty 2022 12:36
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 17236 razy

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Unieważnienie postępowania na wykonanie usługi w postaci sporządzenia projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 sty 2022 12:16
Data opublikowania: piątek, 14 sty 2022 12:20
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 17468 razy

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

Burmistrz Jedwabnego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 maj 2022 09:53
Data opublikowania: środa, 4 maj 2022 09:57
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 10542 razy

Zapytanie ofertowe

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD UCZNIAMI
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2022 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2022 13:21
Wytwarzający informację: Małgorzata Modzelewska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 9410 razy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na wykonanie usługi w postaci sporządzenia projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne”.
Data powstania: wtorek, 11 sty 2022 12:45
Data opublikowania: wtorek, 11 sty 2022 13:08
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 17595 razy

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”
Data powstania: wtorek, 21 wrz 2021 12:35
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2021 12:36
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 26080 razy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 wrz 2021 12:19
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2021 12:20
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 26709 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”
Data powstania: środa, 25 sie 2021 14:23
Data opublikowania: środa, 25 sie 2021 14:44
Wytwarzający informację: Miciura Sławomir
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 27161 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "Budowa sieci wodociągowej Jedwabne-Kolonia Grabnik-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/31344/details
Data powstania: środa, 16 cze 2021 11:23
Data opublikowania: środa, 16 cze 2021 11:24
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 30432 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Dodano nowe ogłoszenie na platformie eZamawiający dot. zadania "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOSTOWO-MOCARZE-SZOSTAKI-BURZYN": https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/pn/jedwabne/demand/notice/public/23545/details
Data powstania: piątek, 26 lut 2021 11:03
Data opublikowania: piątek, 26 lut 2021 11:08
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 36768 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne"
Data powstania: środa, 28 paź 2020 12:07
Data opublikowania: środa, 28 paź 2020 12:34
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 42462 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 109622B – ul. Długa w miejscowości Burzyn i Szostaki
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 11:28
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 11:32
Wytwarzający informację: Andrzej Nieciecki
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 45205 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 604 000,00 PLN
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 gru 2019 11:25
Data opublikowania: czwartek, 5 gru 2019 11:30
Data edycji: środa, 11 gru 2019 13:31
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 58645 razy
Ilość edycji: 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne”
Data powstania: czwartek, 21 lis 2019 11:50
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2019 11:55
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 59668 razy