BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

o wydaniu decyzji Nr 4/2023 udzielającej Burmistrzowi Jedwabnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Grądy Małe nr G104665 i nr G104684"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 mar 2023 15:12
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2023 15:16
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 118 razy

Zawiadomienie

Zawiadomienie Burmistrza Jedwabnego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2023 12:15
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2023 12:20
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 216 razy

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi o nr działki edidencyjnej 196 w miejscowości Brzostowo, gmina Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 sty 2023 14:52
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2023 14:58
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 614 razy

Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne, na działkach nr 1324, 1325, 1326 położonych w obrębie Jedwabne, gmina Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 sty 2023 13:40
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2023 13:45
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 611 razy


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedwabne na lata 2022 - 2030"
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 lis 2022 08:57
Data opublikowania: środa, 23 lis 2022 09:01
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1051 razy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi o nr działki ew. 196 obręb ew. Brzostowo, gm. Jedwabne
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 lis 2022 11:48
Data opublikowania: środa, 16 lis 2022 11:49
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1086 razy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w obrębie miasta Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 paź 2022 12:07
Data opublikowania: czwartek, 27 paź 2022 12:27
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1322 razy

Informacja Ministra Klimatu i Środowiska

zaproszenie do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2022 12:45
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2022 12:50
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2434 razy

RAPORT z dnia 06.06.2022 r.

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedwabne na lata 2021-2030
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2022 09:22
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2022 09:24
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2467 razy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Jedwabne na lata 2021-2030"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 kwi 2022 14:53
Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2022 15:00
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3074 razy

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 mar 2022 12:59
Data opublikowania: czwartek, 31 mar 2022 13:16
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3061 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydanie w dniu 08.03.2022 r. decyzji Nr BIOŚ.6733.4.2021.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza, na działce nr 1071 położonej w obrębie Jedwabne, gmina Jedwabne oraz decyzji Nr BIOŚ.6733.5.2021.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, na działce nr 1070 położonej w obrębie Jedwabne, gmina Jedwabne
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 mar 2022 12:03
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2022 12:10
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3290 razy

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na działkach nr 546/1 i 546/2 położonych w mieście Jedwabne, gmina Jedwabne
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2022 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2022 14:22
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3757 razy

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedwabne na lata 2022 - 2030
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2023 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2023 12:56
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 570 razy

zawiadomienie o obradach nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

w dniu 27 października 2022 roku
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 paź 2022 07:35
Data opublikowania: środa, 26 paź 2022 07:39
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1353 razy


Raport o Stanie Gminy Jedwabne

za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Jedwabnego przedstawia Radzie Miejskiej
w Jedwabnem Raport o stanie Gminy.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 tyś. mieszkańców), do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem. 

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, do dnia poprzedzającego dzień obrad sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. Termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości
w sposób przyjęty zwyczajowo, w tym na stronie BIP Gminy Jedwabne. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 cze 2022 11:57
Data opublikowania: środa, 1 cze 2022 12:10
Data edycji: czwartek, 2 cze 2022 13:50
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2643 razy
Ilość edycji: 1

Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Jedwabnego o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania własnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 sty 2022 15:40
Data opublikowania: środa, 5 sty 2022 15:42
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3987 razy