BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Ministra Klimatu i Środowiska

zaproszenie do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2022 12:45
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2022 12:50
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 601 razy

RAPORT z dnia 06.06.2022 r.

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedwabne na lata 2021-2030
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2022 09:22
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2022 09:24
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 645 razy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Jedwabne na lata 2021-2030"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 kwi 2022 14:53
Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2022 15:00
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1262 razy

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 mar 2022 12:59
Data opublikowania: czwartek, 31 mar 2022 13:16
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1279 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydanie w dniu 08.03.2022 r. decyzji Nr BIOŚ.6733.4.2021.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza, na działce nr 1071 położonej w obrębie Jedwabne, gmina Jedwabne oraz decyzji Nr BIOŚ.6733.5.2021.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, na działce nr 1070 położonej w obrębie Jedwabne, gmina Jedwabne
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 mar 2022 12:03
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2022 12:10
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1507 razy

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na działkach nr 546/1 i 546/2 położonych w mieście Jedwabne, gmina Jedwabne
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2022 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2022 14:22
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1987 razy

zawiadomienie o obradach zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

w dniu 17 sierpnia 2022 roku o godz. 15:00
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 sie 2022 14:25
Data opublikowania: wtorek, 9 sie 2022 14:29
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 43 razy

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Jedwabnego przedstawia Radzie Miejskiej
w Jedwabnem Raport o stanie Gminy.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 tyś. mieszkańców), do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem. 

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, do dnia poprzedzającego dzień obrad sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. Termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości
w sposób przyjęty zwyczajowo, w tym na stronie BIP Gminy Jedwabne. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 cze 2022 11:57
Data opublikowania: środa, 1 cze 2022 12:10
Data edycji: czwartek, 2 cze 2022 13:50
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 776 razy
Ilość edycji: 1

Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Jedwabnego o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania własnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 sty 2022 15:40
Data opublikowania: środa, 5 sty 2022 15:42
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2224 razy