BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Jedwabnego przedstawia Radzie Miejskiej
w Jedwabnem Raport o stanie Gminy.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 tyś. mieszkańców), do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem. 

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, do dnia poprzedzającego dzień obrad sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. Termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości
w sposób przyjęty zwyczajowo, w tym na stronie BIP Gminy Jedwabne. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 cze 2022 11:57
Data opublikowania: środa, 1 cze 2022 12:10
Data edycji: czwartek, 2 cze 2022 13:50
Wytwarzający informację: Bogdan Iwanowski
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 6083 razy
Ilość edycji: 1