BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 12 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/

Edycja wiadomości Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/ - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium

Edycja wiadomości Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium - [Wszystkie zmiany]

Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Edycja wiadomości Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 30 września 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lipca 2021

Wiadomości

RADA MIEJSKA W JEDWABNEM

Zmiana w okręgu nr 6, wybory uzupełniające - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 maja 2021

Wiadomości

RADA MIEJSKA W JEDWABNEM

zmiana podyktowana wygaśnięciem mandatu w trakcie kadencji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 kwietnia 2021

Wiadomości

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 stycznia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA NR XXIII/194/20 z dnia 24 listopada 2020 roku

rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Białymstoku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 listopada 2020

Wiadomości

Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne

zmiana sołtysa w sołectwie Grądy Wielkie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 listopada 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 października 2020

Wiadomości

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Organizacji

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Organizacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 września 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

RADA MIEJSKA W JEDWABNEM

W wyborach uzupełniających wybrano radnego Ryszarda Święszkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 września 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 września 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lipca 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lipca 2020

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2019 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2019 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2019 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2019 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lipca 2020

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lipca 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lipca 2020

Wiadomości

RADA MIEJSKA W JEDWABNEM

Aktualizacja - wygaśnięcie mandatu radnego - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lipca 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 28/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmiany zasad polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem” - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 28/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmiany zasad polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 lipca 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 czerwca 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 czerwca 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Edycja wiadomości Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 czerwca 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 czerwca 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 maja 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 28/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 maja 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Edycja wiadomości Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 maja 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 maja 2020

Wiadomości

Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne

aktualizacja wynikająca ze złożonych oświadczeń o rezygnacji z funkcji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 maja 2020

Wiadomości

INFORMACJA JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Edycja wiadomości INFORMACJA JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI - [Wszystkie zmiany]

ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE

Edycja wiadomości ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE

Edycja wiadomości ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne

Edycja wiadomości Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne

Edycja wiadomości Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

ANKIETA

Edycja wiadomości ANKIETA - [Wszystkie zmiany]

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie

Edycja wiadomości Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Edycja wiadomości INFORMACJA JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwietnia 2020

Wiadomości

Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2019 r.

Edycja wiadomości Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Konopki Chude stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Konopki Chude stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja nieudostępniona

Wprowadzenie zmian redakcyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 z dnia 20 marca 2020 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 14/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: odwołania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian