BIP Gminy Jedwabne

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 sierpień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 52 z dnia 13.07.2018 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 52 z dnia 13.07.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 lipiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/ 2018 z dnia 24 lipca 2018 roku

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/ 2018 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lipiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Edycja wiadomości Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 17 lipiec 2018

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2017 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2017 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 czerwiec 2018

Wiadomości

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2016 rok

Edycja wiadomości Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 czerwiec 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 czerwiec 2018

Wiadomości

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU W 2018 ROKU

Edycja wiadomości PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU W 2018 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maj 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o obradach XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 maj 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 maj 2018

Wiadomości

OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM

Edycja wiadomości OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 maj 2018

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 kwiecień 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XXXIV wyjazdowej sesji Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o obradach XXXIV wyjazdowej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwiecień 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Wiadomości

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Edycja wiadomości INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 marzec 2018

Wiadomości

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU W 2018 ROKU

Edycja wiadomości PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU W 2018 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROTOKÓŁ NR XXXII/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XXXII/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 marzec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA NR XXXIII/245/18 z dnia 26 marca 2018 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XXXIII/245/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr. XXVIII/197/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 07 sierpnia 2017 r. dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 marzec 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o obradach XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 marzec 2018

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 marzec 2018

Wiadomości

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W JEDWABNEM

Edycja wiadomości PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH

Edycja wiadomości SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH - [Wszystkie zmiany]

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM

Edycja wiadomości ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 luty 2018

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 9/2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 styczeń 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o dokończeniu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o dokończeniu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 styczeń 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 styczeń 2018

Wiadomości

Komisja Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Edycja wiadomości Komisja Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 styczeń 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudzień 2017

Wiadomości

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Edycja wiadomości REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudzień 2017

Wiadomości

Sprawozdania z badania jakości wody w 2017 roku

Edycja wiadomości Sprawozdania z badania jakości wody w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudzień 2017

Wiadomości

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU W 2017 ROKU

Edycja wiadomości PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU W 2017 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudzień 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PGK W JEDWABNEM

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PGK W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 listopad 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian