BIP Gminy Jedwabne

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 22 styczeń 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o dokończeniu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o dokończeniu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 styczeń 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 styczeń 2018

Wiadomości

Komisja Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Edycja wiadomości Komisja Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 styczeń 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudzień 2017

Wiadomości

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Edycja wiadomości REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudzień 2017

Wiadomości

Sprawozdania z badania jakości wody w 2017 roku

Edycja wiadomości Sprawozdania z badania jakości wody w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudzień 2017

Wiadomości

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU W 2017 ROKU

Edycja wiadomości PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU W 2017 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudzień 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PGK W JEDWABNEM

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PGK W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 listopad 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 listopad 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 listopad 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o obradach XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 81/2017

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE (dot. dostawy oleju opałowego)

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE (dot. dostawy oleju opałowego) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Jedwabne zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 listopad 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 listopad 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 październik 2017

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2016 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2016 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2016 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2016 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 październik 2017

Wiadomości

Wykaz w sprawie oddania nieruchomości do dzierżawy położonej w obrębie wsi Koniecki stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie oddania nieruchomości do dzierżawy położonej w obrębie wsi Koniecki stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 październik 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 październik 2017

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 październik 2017

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 październik 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 26 wrzesień 2017

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 wrzesień 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 wrzesień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 33/17 z dnia 16 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/17 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 wrzesień 2017

Wiadomości

KOMISJA REWIZYJNA

Edycja wiadomości KOMISJA REWIZYJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 wrzesień 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 wrzesień 2017

Wiadomości

Sprawozdania z badania jakości wody w 2017 roku

Edycja wiadomości Sprawozdania z badania jakości wody w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Edycja wiadomości INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - [Wszystkie zmiany]

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDWABNE

Edycja wiadomości USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpień 2017

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 46/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lipiec 2017

Wiadomości

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

Edycja wiadomości ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW - [Wszystkie zmiany]

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

Edycja wiadomości ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Edycja wiadomości Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Edycja wiadomości Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej - [Wszystkie zmiany]

piątek, 07 lipiec 2017

Wiadomości

Ogłoszenie sprzedaż ładowarki

Edycja wiadomości Ogłoszenie sprzedaż ładowarki - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian