BIP Gminy Jedwabne

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 18 czerwiec 2019

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2018 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2018 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 czerwiec 2019

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 czerwiec 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

poprawiono datę sesji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Szkole Podstawowej w Nadborach - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 maj 2019

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 maj 2019

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 25/ 2019 z dnia 20 maja 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 25/ 2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 maj 2019

Wiadomości

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dodano wyświetlenie na stronie głównej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 kwiecień 2019

Wiadomości

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Edycja wiadomości Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 kwiecień 2019

Wiadomości

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży

dodano wyświetlenie na pierwszej stronie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwiecień 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 21/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: zapewnienia miejsc bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 kwiecień 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwiecień 2019

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2018 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2018 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 kwiecień 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 16/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: przejęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jedwabne na lata 2019-2021 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 z dnia 14 luty 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 11/2019 z dnia 14 luty 2019 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 10/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 01.02.2019

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 01.02.2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 8 /2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 8 /2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabne, na rok szkolny 2019/2020 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 07/2019 z dnia z dnia 25 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 07/2019 z dnia z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 6/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2019 - 2030 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 z dnia 14.01.2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 5/2019 z dnia 14.01.2019 roku w sprawie: wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Jedwabnem do przeprowadzenia kontroli w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Sonieczkowo” w miejscowości Żarnowo Pietrasze 9 A, 16-300 Augustów. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 marzec 2019

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 10 w Jedwabnem stanowiącego własność Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 10 w Jedwabnem stanowiącego własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 marzec 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 marzec 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 marzec 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 z dnia 14 luty 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 11/2019 z dnia 14 luty 2019 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 marzec 2019

Wiadomości

Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w kadencji 2015-2019

Edycja wiadomości Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w kadencji 2015-2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 marzec 2019

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 luty 2019

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 luty 2019

Wiadomości

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W JEDWABNEM

Edycja wiadomości SZKOŁA PODSTAWOWA W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 luty 2019

Wiadomości

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy

Edycja wiadomości Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 luty 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 01.02.2019

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 01.02.2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 luty 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

PROTOKÓŁ NR II/18 z dnia 08 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR II/18 z dnia 08 grudnia 2018 r. w sprawie: z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 styczeń 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze.

Poprawa błędu w załączniku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 styczeń 2019

Wiadomości

Imienne głosowania radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem

Edycja wiadomości Imienne głosowania radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Imienne głosowania radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem

Edycja wiadomości Imienne głosowania radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 grudzień 2018

Wiadomości

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH NA POCZĄTEK KADENCJI 2018-2023

Edycja wiadomości OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH NA POCZĄTEK KADENCJI 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 grudzień 2018

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 grudzień 2018

Wiadomości

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH NA KONIEC KADENCJI 2014-2018

Edycja wiadomości OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH NA KONIEC KADENCJI 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 grudzień 2018

Wiadomości

KOMISJA ROZWOJU RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

Edycja wiadomości KOMISJA ROZWOJU RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

KOMISJA ROZWOJU RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

Edycja wiadomości KOMISJA ROZWOJU RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

KOMISJA REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Edycja wiadomości KOMISJA REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - [Wszystkie zmiany]

KOMISJA REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Edycja wiadomości KOMISJA REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - [Wszystkie zmiany]

KOMISJA REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Edycja wiadomości KOMISJA REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 listopad 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 98/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 98/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian