BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw! Nie zapomnij!

MASZ CZAS TYLKO DO KOŃCA CZERWCA !!!

Przypominamy, że 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE !!!!

w ustawie, jej rozdziale 5b „Przepis karny" w art. 27h zapisano: 

Art. 27h. 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację składamy na odpowiednich formularzach - dla budynków mieszkalnych wypełniamy formularz A, natomiast dla budynków niemieszkalnych uzupełniamy formularz B. Wypełnione dokumenty można złożyć samodzielnie przez Internet jeśli mamy profil zaufany albo podpis elektroniczny. Jeśli nie masz możliwości złożenia deklaracji elektronicznie możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem lub wysłać listem tradycyjnym. Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są poniżej.

Jak złożyć deklarację przez Internet?

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl/ , naciśnij na stronie głównej ZŁÓŻ DEKLARACJĘ, wypełnij ją i wyślij.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

-  Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
-  Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Pytania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można też przesyłać bezpośrednio na adres: info-CEEB@gunb.gov.pl

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2021 12:24
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2021 12:30
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2550 razy