BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja zgonu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenia zgonu dokonuje osoba będąca najbliższą rodziną zmarłego tj.:
- małżonek,
- krewni zstępni (np. dziecko),
- krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat),
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa),
Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 poz. 2126).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:35

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:36
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:35
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2268 razy
Ilość edycji: 6