BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

Występując z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:
• zapewnienie
• dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
• dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł
• jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – także zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – również dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 38 zł.

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:23

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:23
Pliki do pobrania:
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:23
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:23
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1666 razy
Ilość edycji: 4