BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,

ul. Żwirki i Wigury 3,

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych pok. nr 4

tel. (086) 2172045

Wymagane dokumenty

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę.

Należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 1 miesiąca.
Okres może się wydłużyć w przypadku konieczności przeprowadzenia wnikliwego postępowania dowodowego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedwabne, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłat nie pobiera się.

Inne wskazówki, uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Opracował

Anna Brzeczko-Miciura

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Brzeczko-Miciura

Zatwierdził

Agnieszka Górska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 21:52

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 21:52
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 21:52
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 21:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1778 razy
Ilość edycji: 5