BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu staniu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego. Należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu czynności.
Jeżeli podstawą sprostowania lub uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu lub uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).
Jeżeli sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
Jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany lub uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.


Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
pok. nr 14

Opłaty:

39,00 zł.

Inne wskazówki, uwagi:

Jeżeli w akcie stanu cywilnego figurują nieprawidłowości, błędy lub brakuje danych wymaganych przez prawo, możliwe jest odpowiednio sprostowanie lub uzupełnienie takiego aktu.
Sprostowanie oraz uzupełnienie aktu stanu cywilnego może nastąpić w trybie administracyjnym lub sądowym.
Administracyjne sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego z urzędu lub na wniosek:
- osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica dziecka),
- osoby mającej w tym interes prawny,
- prokuratora.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 13:58

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:00
Pliki do pobrania:
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 13:58
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:00
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1619 razy
Ilość edycji: 7