BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy na 2008 rok

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2008 r.
I KWARTAŁ:

1. Reorganizacja sieci szkół gminnych.
2. Omówienie koncepcji wodociągowania gminy.
3. Kontrola stanu dróg gminnych.
4. Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
2. Kultura stanu dróg gminnych.
3. Sprawy bieżące.

III KWARTAŁ:

1. Sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 r.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w I półroczu 2008 r.
3. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

IV KWARTAŁ:

1. Informacja o ściągalności podatków, udzielonych ulgach i umorzeniach w 2008r.
2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
3. Ocena realizacji inwestycji wodociągowania wsi i remontów dróg gminnych.
4. Ocena przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 r.
6. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 r.
7. Sprawozdanie z działalności komisji w 2008 r.
8. Sprawy bieżące.


Przewodniczący komisji

Edward Skrodzki
Zatwierdzono na sesji w dniu: 29.12.2007 r.


Data powstania: wtorek, 8 kwi 2008 13:29
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2008 13:30
Data edycji: wtorek, 8 kwi 2008 13:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1447 razy
Ilość edycji: 1