BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyjęcie oświadczenia.
2.Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu.
3.Oświadczenie złożone do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Opłaty:

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia – 11 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju oraz przed polskim konsulem poza granicami kraju.
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa, w celu dołączenia do aktu wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Podstawa prawna:

1. Art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
2. Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:28

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:29
Pliki do pobrania:
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:28
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1410 razy
Ilość edycji: 3