BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,

ul. Żwirki i Wigury 3,

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych pok. nr 4

tel. (086) 2172045.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.

Dokument potwierdzający nabycie gruntów (do wglądu) - akt notarialny

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedwabne, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Inne wskazówki, uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Opracował

Anna Brzeczko-Miciura

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Brzeczko-Miciura

Zatwierdził

Agnieszka Górska

Data sporządzenia

niedziela, 15 cze 2003 13:30

Data zatwierdzenia

niedziela, 15 cze 2003 13:34
Data dodania: niedziela, 15 cze 2003 13:30
Data upublicznienia: niedziela, 15 cze 2003 13:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1579 razy
Ilość edycji: 5