BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ulga żołnierska w podatku rolnym

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,

ul. Żwirki i Wigury 3,

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych pok. nr 4

tel. (086) 2172045

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym.

Zaświadczenie potwierdzające okres odbywania zasadniczej służby wojskowej (długotrwałego przeszkolenia wojskowego, spełniania zastępczo obowiązku służby wojskowej w formie skoszarowanej)
Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie rolnym właściciela

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedwabne, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłat nie pobiera się.

Inne wskazówki, uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Opracował

Anna Brzeczko-Miciura

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Brzeczko-Miciura

Zatwierdził

Agnieszka Górska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 21:39

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 21:39
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 21:39
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 21:39
Data przejścia do archiwum: niedziela, 6 mar 2016 17:13
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1493 razy
Ilość edycji: 4