BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,

ul. Żwirki i Wigury 3,

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych pok. nr 4

tel. (086) 2172045.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- od zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 21 zł,

- od pozostałych zaświadczeń - 17 zł.


Jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedwabne, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

Ustalony formularz wniosku jest dostępny w pok. nr 4

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego.

Opracował

Anna Brzeczko-Miciura

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Brzeczko-Miciura

Zatwierdził

Agnieszka Górska

Data sporządzenia

niedziela, 15 cze 2003 12:00

Data zatwierdzenia

niedziela, 15 cze 2003 12:03
Pliki do pobrania:
Data dodania: niedziela, 15 cze 2003 12:00
Data upublicznienia: niedziela, 15 cze 2003 12:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1670 razy
Ilość edycji: 5