BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju.
Wymagane dokumenty:
-oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiący dowód zdarzenia i jego rejestracji (np. odpis aktu stanu cywilnego),
- urzędowe tłumaczenie aktu na język polski,
-dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności.
Wnioskodawcą może być:
-osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji,
- inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny (dotyczy transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon).

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 50 zł.

Inne wskazówki, uwagi:

Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Efektem będzie sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego.

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe, jeżeli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie.
Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:26

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:27
Pliki do pobrania:
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:26
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1658 razy
Ilość edycji: 11