BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008

z dnia: z dnia 16 kwietnia 2008 roku
w sprawie: w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 kc
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/103/08 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedwabne.

§ 1

Wyraża się zgodę na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Jedwabne, położonej przy ul. Plac Jana Pawła II, o pow. 291 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów 791, posiadającą KW 1097 na rzecz Dariusza Chojnowskiego, w trybie art. 231 Kc, ze względu na to że wartość budynku 10 700,00 przewyższa znacznie wartość gruntu, na którym jest posadowiony – 3.300 zł.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 kwi 2008 12:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1377 razy
Ilość edycji: 2