BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,

ul. Żwirki i Wigury 3,

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych pok. nr 4

tel. (086) 2172045

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.

Załączniki:

- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,

- faktury stwierdzające wysokość wydatków inwestycyjnych

Opłaty:

Opłata skarbowa:

brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedwabne, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Inne wskazówki, uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Opracował

Anna Brzeczko-Miciura

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Brzeczko-Miciura

Zatwierdził

Agnieszka Górska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 21:35

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 21:35
Pliki do pobrania:
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 21:35
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 21:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1577 razy
Ilość edycji: 5