BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy na 2008 rok

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem na 2008 r.
I KWARTAŁ:

1. Działalność bieżąca:
- rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Rady,
- opiniowanie materiałów i projektów uchwał,
- kontrola wydatków budżetowych.
2. Analiza sytuacji oświatowej.
3. Sprawy różne.

II KWARTAŁ:

1. Informacja skarbnika z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu.
3. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza Jedwabnego.
4. Ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jedwabnem za 2007 rok.
5. Informacja Dyrektora KZB o funkcjonowaniu zakładu w 2007 r.
6. Informacja Skarbnika Gminy z wykonania Zakładowego Funduszu Socjalnego za 2007 r.
7. Informacja na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r.
8. Informacja na temat działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem w 2007 r.


III KWARTAŁ:

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
2. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji.
3. Kontrola Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, gospodarki Gruntami i Środowiska.IV KWARTAŁ

1. Analiza projektu budżetu gminy na 2009 rok.
2. Realizacja inwestycji prowadzonych przez Gminę.
3. Kontrola Referatu Finansowo – Budżetowego; wybrane zagadnienia.
4. Opracowanie planu pracy na 2009 r.
5. Sprawy różne.


Data powstania: wtorek, 8 kwi 2008 13:31
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2008 13:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1752 razy