BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008

z dnia: z dnia 01 kwietnia 2008 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zgodnie z § 5 ust 1 Uchwały nr III/27/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawianie lub najem na okres dłuższy niż 3 lata oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. nr 261, poz. 2603 z póź. zm. /, przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następującą nieruchomość:


§ 1

Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem po byłej szkole rolniczej, oznaczoną nr ewidencyjnym 1279, o powierzchni 1346 m2, położoną w obrębie miasta Jedwabne ( cena wywoławcza – 42 000 złotych ).

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 kwi 2008 12:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1304 razy