BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 04 stycznia 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 stycznia 2013

Wiadomości

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Edycja wiadomości REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Edycja wiadomości Zaproszenie na obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 stycznia 2013

Wiadomości

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Edycja wiadomości REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 stycznia 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 stycznia 2013

Wiadomości

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

Edycja wiadomości PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII/83/12

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVII/83/12 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII/83/12

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVII/83/12 - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV-00312-5/13

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV-00312-5/13 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 stycznia 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

P O S T A N O W I E N I E

Edycja wiadomości P O S T A N O W I E N I E - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE

Edycja wiadomości POSTANOWIENIE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - usługi edukacyjne

Edycja wiadomości Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - usługi edukacyjne - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA XIX/95/12

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA XIX/95/12 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIX/94/12

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/94/12 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIX/93/12

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/93/12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 stycznia 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 stycznia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM NA 2013 ROK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM NA 2013 ROK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM NA 2013 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 stycznia 2013

Wiadomości

UCHWAŁA NR XX/103/13

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/103/13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 stycznia 2013

Wiadomości

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy

Edycja wiadomości Referat Finansowo - Budżetowy - [Wszystkie zmiany]

Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 78/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego - [Wszystkie zmiany]

Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Edycja wiadomości Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Edycja wiadomości Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru wyborców

Edycja wiadomości Rejestr wyborców - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 31 stycznia 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Procedura zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edycja wiadomości Procedura zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian