BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/117/13

z dnia: 17 stycznia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2013 – 2023.
Na podstawie art. 17 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 , poz..1362 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2013 – 2023, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 sty 2013 09:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 500 razy