BIP Gminy Jedwabne

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 17 sty 2013 11:25
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2013 11:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1635 razy