BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI KONSULTACJI

środa, 25 wrz 2019 11:59
w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Zarządzenie Nr 56/2019

poniedziałek, 9 wrz 2019 09:54
Burmistrza Jedwabnego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018

czwartek, 25 kwi 2019 10:33