BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

poniedziałek, 12 wrz 2022 11:14
o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2022

poniedziałek, 12 wrz 2022 11:12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2021

poniedziałek, 13 cze 2022 10:44