BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/83/12

środa, 10 paź 2012 10:46
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 29 września 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2013 roku Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYNIKI KONSULTACJI

wtorek, 28 sie 2012 10:23
w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013.

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 13 sie 2012 08:49
BURMISTRZA JEDWABNEGO o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013.

Zarządzenie Nr 48/2012

poniedziałek, 13 sie 2012 08:46
Burmistrza Jedwabnego z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2011 ROK

wtorek, 17 kwi 2012 10:41

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012

środa, 15 lut 2012 12:21
Burmistrza Jedwabnego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2012 roku oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012

środa, 15 lut 2012 12:19
Burmistrza Jedwabnego z dnia 08 lutego 2012 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2012 roku

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 23 sty 2012 14:33
BURMISTRZA JEDWABNEGO ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 23 sty 2012 14:09
Burmistrz Jedwabnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2012 roku oraz zaprasza do składania ofert