BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI KONSULTACJI

wtorek, 1 wrz 2015 10:08
w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

OGŁOSZENIE

piątek, 14 sie 2015 13:20
BURMISTRZA JEDWABNEGO o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

Zarządzenie Nr 50/2015

piątek, 14 sie 2015 13:18
Burmistrza Jedwabnego z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014

piątek, 17 kwi 2015 11:48

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015

czwartek, 5 mar 2015 11:16
Burmistrza Jedwabnego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2015 roku oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015

poniedziałek, 9 lut 2015 15:04
Burmistrza Jedwabnego z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2015 roku