BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI KONSULTACJI

poniedziałek, 12 wrz 2016 11:45
w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

OGŁOSZENIE

czwartek, 25 sie 2016 12:53
BURMISTRZA JEDWABNEGO o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Zarządzenie Nr 52/2016

czwartek, 25 sie 2016 12:49
Burmistrza Jedwabnego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016

wtorek, 31 maj 2016 11:40
Burmistrza Jedwabnego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2016 roku oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015

wtorek, 31 maj 2016 10:28

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016

piątek, 15 kwi 2016 14:17
Burmistrza Jedwabnego z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2016 roku