BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

wtorek, 5 wrz 2017 11:11
BURMISTRZA JEDWABNEGO o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Zarządzenie Nr 58/2017

wtorek, 5 wrz 2017 11:08
Burmistrza Jedwabnego z dnia 05 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 51/2017

wtorek, 8 sie 2017 15:25
Burmistrza Jedwabnego z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/2017

czwartek, 22 cze 2017 10:06
Burmistrza Jedwabnego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2016

wtorek, 2 maj 2017 10:31