BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - usługi edukacyjne

Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Jedwabne.
Jedwabne, dnia 11 kwietnia 2012 r.
Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18 – 420 Jedwabne


nr postępowania: BIOŚ.271.2.2012

Ogłoszenie
o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Niniejszym uprzejmie informujemy o zmianie treści pkt 2d części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Jedwabne”. Po modyfikacji treść tego punktu brzmi: „Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze: a) Ilość godzin - 240h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 4 - SP w Jedwabnem 2 gr. 4-osobowe - 60 h, - SP w Nadborach 2 gr. (8 i 7)-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 240h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r.”.
W celu umożliwienia uwzględnienia powyższej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w treści przygotowywanych ofert, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 13 kwietnia 2012 r. godzina 10.00. W związku z tym zmianie ulegają pkt 1 części XXII oraz pkt 1 części XXIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie w/w terminu.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 11 kwi 2012 14:18
Data opublikowania: środa, 11 kwi 2012 14:23
Data edycji: poniedziałek, 21 sty 2013 11:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sie 2014 14:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1442 razy
Ilość edycji: 1