BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA RIO - opinia za 2016 rok

czwartek, 28 cze 2018 13:16

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2016 rok

czwartek, 28 cze 2018 13:15

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2016 rok

czwartek, 28 cze 2018 13:14

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2016 rok

czwartek, 28 cze 2018 13:13

Bilans z wykonania budżetu za 2016 rok

czwartek, 28 cze 2018 13:12

Sprawozdanie Rb Z za III kwartał 2016

środa, 16 lis 2016 13:40

Sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2016

środa, 16 lis 2016 13:38

Sprawozdanie Rb N za III kwartał 2016

środa, 16 lis 2016 13:37

Sprawozdanie Rb 28S za III kwartał 2016

środa, 16 lis 2016 13:37

Sprawozdanie Rb 27S za III kwartał 2016

środa, 16 lis 2016 13:35

Sprawozdanie Rb Z za II kwartał 2016 r.

środa, 16 lis 2016 13:33

Sprawozdanie Rb NDS za II kwartał 2016 r.

środa, 16 lis 2016 13:33

Sprawozdanie Rb N za II kwartał 2016 r.

środa, 16 lis 2016 13:32

Sprawozdanie Rb 28S za II kwartał 2016 r.

środa, 16 lis 2016 13:30

Sprawozdanie Rb 27S za II kwartał 2016 r.

środa, 16 lis 2016 13:29

Rb Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

środa, 27 kwi 2016 12:23
wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

środa, 27 kwi 2016 12:20
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.

Rb N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 27 kwi 2016 12:17
wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

środa, 27 kwi 2016 12:13
okres sprawozdawczy - od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku

Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

środa, 27 kwi 2016 12:10
okres sprawozdawczy - od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku