BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

poniedziałek, 8 mar 2010 10:07
za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

poniedziałek, 8 mar 2010 09:11
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

poniedziałek, 8 mar 2010 09:00
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 28 paź 2009 08:16
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

środa, 28 paź 2009 08:13
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

czwartek, 23 lip 2009 10:58
za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

czwartek, 23 lip 2009 10:55
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

środa, 29 kwi 2009 13:25
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 29 kwi 2009 13:15
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009