BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 19 lut 2014 10:48
wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

środa, 19 lut 2014 10:45
wg stanu na koniec 2013 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

środa, 19 lut 2014 10:43
wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

środa, 19 lut 2014 10:40
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

środa, 19 lut 2014 10:37
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

środa, 19 lut 2014 10:30
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

piątek, 18 paź 2013 10:56
III kwartał 2013 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

piątek, 18 paź 2013 10:54
III kwartał 2013 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

piątek, 18 paź 2013 10:52
III kwartał 2013 roku

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

piątek, 18 paź 2013 10:50
III kwartał 2013 roku

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

piątek, 18 paź 2013 10:48
III kwartał 2013 r.

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

środa, 17 lip 2013 10:32
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

środa, 17 lip 2013 10:29
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 17 lip 2013 10:26
wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

środa, 17 lip 2013 10:24
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

środa, 17 lip 2013 10:20
wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Rb - 28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

poniedziałek, 22 kwi 2013 11:26
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Rb - 27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

poniedziałek, 22 kwi 2013 11:15
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

poniedziałek, 22 kwi 2013 11:07
wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych

poniedziałek, 22 kwi 2013 09:12
wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

poniedziałek, 22 kwi 2013 09:07
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

ZARZĄDZENIE NR 15/2013

środa, 3 kwi 2013 08:32
BURMISTRZA JEDWABNEGO z dnia 29 marca 2013 roku. W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2012 r.