BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

czwartek, 10 mar 2016 12:50
według stanu na koniec 2015 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

czwartek, 10 mar 2016 12:48
według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

czwartek, 10 mar 2016 12:45
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

czwartek, 10 mar 2016 12:43
według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

czwartek, 10 mar 2016 12:41
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

czwartek, 10 mar 2016 12:39
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

poniedziałek, 4 sty 2016 15:25
według stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

poniedziałek, 4 sty 2016 15:20
za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

poniedziałek, 4 sty 2016 15:18
według stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

poniedziałek, 4 sty 2016 15:14
okres sprawozdawczy: od początku roku do końca 3 kwartału 2015 roku

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

poniedziałek, 4 sty 2016 15:10
okres sprawozdawczy: do dnia 30 września 2015 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

poniedziałek, 4 sty 2016 15:07
za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

poniedziałek, 4 sty 2016 15:03
od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

poniedziałek, 3 sie 2015 11:49
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

poniedziałek, 3 sie 2015 11:46
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

poniedziałek, 3 sie 2015 11:44
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

poniedziałek, 3 sie 2015 11:42
od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

poniedziałek, 3 sie 2015 11:40
od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 22 kwi 2015 13:31
wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

środa, 22 kwi 2015 13:29
wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

środa, 22 kwi 2015 13:27
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

środa, 22 kwi 2015 13:24
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

środa, 22 kwi 2015 13:22
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015