BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

wtorek, 12 lut 2013 13:53
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

wtorek, 12 lut 2013 13:51
wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

wtorek, 12 lut 2013 13:48
wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

wtorek, 12 lut 2013 13:47
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

wtorek, 12 lut 2013 13:44
za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

środa, 17 paź 2012 12:19
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

środa, 17 paź 2012 11:30
wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 17 paź 2012 11:28
wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

środa, 17 paź 2012 11:25
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

środa, 17 paź 2012 11:18
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

czwartek, 19 lip 2012 11:20
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

czwartek, 19 lip 2012 10:56
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

czwartek, 19 lip 2012 10:53
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

czwartek, 19 lip 2012 10:50
według stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

czwartek, 19 lip 2012 10:48
według stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

piątek, 20 kwi 2012 11:14
wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

piątek, 20 kwi 2012 11:12
wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

piątek, 20 kwi 2012 11:08
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

piątek, 20 kwi 2012 09:45
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

piątek, 20 kwi 2012 09:34
za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2012