BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

poniedziałek, 20 lut 2012 09:06
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

poniedziałek, 20 lut 2012 09:03
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

poniedziałek, 20 lut 2012 09:00
za okres od początku roku do dnia 31 drudnia roku 2011

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

poniedziałek, 20 lut 2012 08:54
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

poniedziałek, 20 lut 2012 08:51
na koniec 2011 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

poniedziałek, 20 lut 2012 08:47
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 18 paź 2011 10:10
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 18 paź 2011 10:07
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

wtorek, 18 paź 2011 10:05
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

wtorek, 18 paź 2011 10:01
według stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

wtorek, 18 paź 2011 09:59
według stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków

wtorek, 26 lip 2011 07:56
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011

Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów

wtorek, 26 lip 2011 07:53
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

środa, 20 lip 2011 08:01
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

środa, 20 lip 2011 07:59
według stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 20 lip 2011 07:55
według stanu na koniec II kwartału 2011 roku