BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

piątek, 20 lut 2015 10:17
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

piątek, 20 lut 2015 10:16
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

piątek, 20 lut 2015 10:10
wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

piątek, 20 lut 2015 10:08
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

piątek, 20 lut 2015 10:05
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

piątek, 20 lut 2015 10:02
wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

czwartek, 23 paź 2014 15:19
od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

czwartek, 23 paź 2014 15:15
od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

czwartek, 23 paź 2014 14:50
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

czwartek, 23 paź 2014 14:40
wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

czwartek, 23 paź 2014 10:42
wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

wtorek, 22 lip 2014 09:37
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

wtorek, 22 lip 2014 09:32
od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

wtorek, 22 lip 2014 09:28
wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

wtorek, 22 lip 2014 09:25
wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku