BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rb - PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

piątek, 18 lut 2011 12:15
na koniec 2010 roku

Rb - UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości ksiegowej

piątek, 18 lut 2011 11:56
według stanu na koniec 2010 roku

Rb - UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

piątek, 18 lut 2011 11:49
według stanu na koniec 2010 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

piątek, 18 lut 2011 11:45
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

piątek, 18 lut 2011 11:43
według stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

piątek, 18 lut 2011 11:39
według stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

czwartek, 21 paź 2010 10:45
za okres od poczatku roku do dnia 30 września roku 2010

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

czwartek, 21 paź 2010 10:38
według stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

czwartek, 21 paź 2010 10:32
według stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

poniedziałek, 26 lip 2010 08:45
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

poniedziałek, 26 lip 2010 08:40
według stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

poniedziałek, 26 lip 2010 08:32
według stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

czwartek, 6 maj 2010 10:02
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

czwartek, 6 maj 2010 09:50
wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

czwartek, 6 maj 2010 09:43
wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku