BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

KADENCJA 2014 – 2018 Iwanowski Bogdan

PRZEWODNICZĄCY RADY


§ 33. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę rady prowadzi obrady rady.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, ze swego grona na okres kadencji.
3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.


§ 34. 1. Przewodniczący Rady:
- zwołuje sesje rady,
- przewodniczy obradom,
- nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały rady.
2.Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

Data powstania: piątek, 5 gru 2014 09:22
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2014 09:24
Data edycji: piątek, 5 gru 2014 09:24
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2777 razy
Ilość edycji: 4