BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady

Górski Andrzej
PRZEWODNICZĄCY RADY


§ 33. 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady prowadzi obrady rady.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, ze swego grona na okres kadencji.
3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.


§ 34. 1. Przewodniczący rady:
- zwołuje sesje rady,
- przewodniczy obradom,
- nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały rady.
2.Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.


Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 13:03
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 13:05
Data edycji: poniedziałek, 29 lis 2010 13:06
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 3245 razy
Ilość edycji: 3