BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady

Załuska Kazimierz

PRZEWODNICZĄCY RADY
§ 33. 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady prowadzi obrady rady.

2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, ze swego grona na okres kadencji.

3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.§ 34. 1. Przewodniczący rady:

XXXII. zwołuje sesje rady,

XXXIII. przewodniczy obradom,

XXXIV. nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady,

XXXV. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały rady.

2.Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

Data powstania: poniedziałek, 27 lis 2006 09:02
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lis 2006 09:03
Data edycji: piątek, 18 sty 2008 07:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 4925 razy
Ilość edycji: 5