BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 lutego 2009

Wiadomości

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za IV kwartał 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za IV kwartał 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Edycja wiadomości Zezwolenia na sprzedaż alkoholu - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Edycja wiadomości Zezwolenia na sprzedaż alkoholu - [Wszystkie zmiany]

środa, 04 lutego 2009

Wiadomości

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM

Edycja wiadomości REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział IV - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ V - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ VI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ VII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ VIII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ IX - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ X - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ XIII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ XI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZDZIAŁ XII - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM

dodano załącznik - Regulamin Organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM

Edycja wiadomości REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 lutego 2009

Wiadomości

Program współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy

Edycja wiadomości Referat Finansowo - Budżetowy - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy

Edycja wiadomości Referat Finansowo - Budżetowy - [Wszystkie zmiany]

Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

ZADANIA BURMISTRZA

Dodanie nowej wiadomości: ZADANIA BURMISTRZA - [Wszystkie zmiany]

ZADANIA RADY MIEJSKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZADANIA RADY MIEJSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM, JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJACH - [Wszystkie zmiany]

Komisje Rady

Edycja wiadomości Komisje Rady - [Wszystkie zmiany]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dodanie nowej wiadomości: PRZEWODNICZĄCY RADY - [Wszystkie zmiany]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edycja wiadomości PRZEWODNICZĄCY RADY - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lutego 2009

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 lutego 2009

Wiadomości

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM

dodano załącznik - sprawozdanie za 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDWABNEM

dodano załącznik - sprawozdanie za 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - [Wszystkie zmiany]

Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego

Edycja wiadomości Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego - [Wszystkie zmiany]

środa, 11 lutego 2009

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM

Edycja wiadomości MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDWABNEM

Edycja wiadomości BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie opisowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2008 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie opisowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w Jedwabnem za 2008 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w Jedwabnem za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Wykazy w sprawie sprzedaży działek położonych w Jedwabnem przy ul. Wesołej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży działki położonej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Wykazy w sprawie sprzedaży działek położonych w Jedwabnem przy ul. Wesołej

Edycja wiadomości Wykazy w sprawie sprzedaży działek położonych w Jedwabnem przy ul. Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Wykazy w sprawie sprzedaży działek położonych w Jedwabnem przy ul. Wesołej

Edycja wiadomości Wykazy w sprawie sprzedaży działek położonych w Jedwabnem przy ul. Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Wykazy w sprawie sprzedaży działek położonych w Jedwabnem przy ul. Wesołej

Edycja wiadomości Wykazy w sprawie sprzedaży działek położonych w Jedwabnem przy ul. Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 lutego 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego

zmiana okresu zasiłkowego wynikająca z ustawy z dnia 18.12.2008r. - [Wszystkie zmiany]

piątek, 13 lutego 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 7 / 2009

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7 / 2009 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie opisowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2008 rok

Edycja wiadomości Sprawozdanie opisowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 lutego 2009

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROJEKT UCHWAŁY NR XXXI/ /09 z dnia 14 lutego 2009 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXXI/ /09 z dnia 14 lutego 2009 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXXI/ /09 z dnia 14 lutego 2009 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXXI/ /09 z dnia 14 lutego 2009 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXXI/ /09 z dnia 14 lutego 2009 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXXI/ /09 z dnia 14 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXXI/ /09 z dnia 14 lutego 2009 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXXI/ /09 z dnia 14 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXXII/ /09 z dnia 24 lutego 2009 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXXII/ /09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: przejęcia do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem i zawarcia porozumienia w tej sprawie. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lutego 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lutego 2009

Wiadomości

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lutego 2009

Wiadomości

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM

Edycja wiadomości REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian