BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w Jedwabnem za 2008 rok

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2008 roku wynosiła 118 877,69 zł
W 2008 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 114 870,00 zł
Przychody własne zrealizowane w 2008 roku wynosiły 4 000,00 zł
Przychody własne uzyskano z :
• dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - 4 000,00
• odsetki bankowe - 7,69


Wydatki:

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
• wynagrodzenia osobowe pracowników brutto - 81 266,70
• składki na ubezpieczenia społeczne - 14 457,43
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 266,53
• delegacje służbowe - 156,50
• zakup książek - 6 000,00
• zakup materiałów biurowych, środków czystości,
opału - 995,39
• zakup usług komunalnych, wody, usług grzewczych - 13 510,36

Razem : 118 652,91 zł

Jedwabne, dnia 02.02.2009 roku

Data powstania: środa, 11 lut 2009 09:23
Data opublikowania: środa, 11 lut 2009 09:24
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2141 razy